Oddział Metropolitarny Spółdzielni FAMILOK

na terenie Metropolii Górnośląsko-Zagłębiowskiej

ma swoją siedzibę na ARENA ZABRZE

Strona www stworzona przez FAMILOK Spółdzielnię Socjalną.

Śląskie Przedsiębiorstwo Społeczne

 WIELOBRANŻOWA   SPÓŁDZIELNIA   SOCJALNA

Spółdzielnia FAMILOK współzałożycielem SHUB POLAND New Social Economy 

FAMILOK Spółdzielnia Socjalna jest współtwórcą SHUB POLAND New Social Economy. 

 

Wierzymy że dzięki ponadsektorowej współpracy o zasięgu europejskim zrealizujemy wiele, dotąd niemożliwych do osiągnięcia, celów społecznych.  

 

31 maja 2022