Oddział Metropolitarny Spółdzielni FAMILOK

na terenie Metropolii Górnośląsko-Zagłębiowskiej

ma swoją siedzibę na ARENA ZABRZE

Strona www stworzona przez FAMILOK Spółdzielnię Socjalną.

Śląskie Przedsiębiorstwo Społeczne

 WIELOBRANŻOWA   SPÓŁDZIELNIA   SOCJALNA

System Wartości Spółdzielni FAMILOK 

W swojej działalności Spółdzielnia FAMILOK i wszystkie osoby oraz podmioty zaangażowane w tę działalność kierują się :

Odpowiedzialnością.

Rozumiemy że każda nasza decyzja ma wpływ na otoczenie. Dbamy aby ten wpływ był zawsze pozytywny.

Szacunkiem.

Szanujemy innych ludzi i siebie nawzajem.

Partnerstwem. 

Dbamy o Dobro Wspólne działając we współpracy z innymi.

Prowadzimy stały dialog aby jak najlepiej poznać potrzeby, problemy i oczekiwania.

Transparentnością.

Działamy uczciwie i przejrzyście. Wymagamy tego od innych.

Pasją.

Działamy z Pasji!

 

11 października 2022