Oddział Metropolitarny Spółdzielni FAMILOK

na terenie Metropolii Górnośląsko-Zagłębiowskiej

ma swoją siedzibę na ARENA ZABRZE

Strona www stworzona przez FAMILOK Spółdzielnię Socjalną.

Śląskie Przedsiębiorstwo Społeczne

 WIELOBRANŻOWA   SPÓŁDZIELNIA   SOCJALNA

KOŁA GOSPODYŃ EUROPEJSKICH

Niebawem 20 – ta rocznica przystąpienia RP do wspólnoty państw Unii Europejskiej. Wykorzystując tą sposobność, FAMILOK Przedsiębiorstwo Społeczne, działające na terenach wiejskich Górnego Śląska, rozpoczyna świętowanie tego Jubileuszu.

 

Na terenie Powiatu Gliwickiego i Mikołowskiego wystartowaliśmy z autorskim projektem Programu Komisji Europejskiej:

OBYWATELE, RÓWNOŚĆ, PRAWA i WARTOŚCI (CERV) - Koła Gospodyń Europejskich  - łączcie się”.

 

W projekcie bierze udział 8 Kół Gospodyń Wiejskich. Do udziału zapraszamy również inne koła. Tworzymy lokalną, wiejską sieć liderek, zaangażowanych w popularyzację w swoich środowiskach wartości europejskich i wiedzę z zakresu Karty Praw Podstawowych UE i Traktatów unijnych.

Wspieramy budowanie społeczeństwa obywatelskiego, transparentność w życiu publicznym oraz samorzecznictwo organizacji na terenach wiejskich.

 

Partnerem medialnym naszego projektu jest ŚLĄSKA.TV.

 

Wdrożenie finansowane jest ze środków European Commission w ramach Programme CERV poprzez Fundusz Grantowy Sieć SPLOT „Wzmacniamy Europę SPLOTowymi wartościami” współfinansowanego ze środków Programu Komisji Europejskiej CERV „Obywatele, równość, prawa i wartości” na lata 2021–2027;

 
#KołaGospodyńEuropejskich #CERV #EuropeanHousewivesCircules #MasterPeace

 

03 marca 2024