Start Programu Sieci SPLOT Wartości, projekt 

„KOŁA GOSPODYŃ EUROPEJSKICH - łączcie się !”

Niebawem 20 – ta rocznica przystąpienia RP do wspólnoty państw Unii Europejskiej. Wykorzystując tą sposobność, FAMILOK Przedsiębiorstwo Społeczne, działające na terenach wiejskich Górnego Śląska, rozpoczyna świętowanie tego Jubileuszu.

Na terenie Powiatu Gliwickiego i Mikołowskiego wystartowaliśmy z autorskim projektem Programu Komisji Europejskiej, OBYWATELE, RÓWNOŚĆ, PRAWA i WARTOŚCI (CERV), „Koła Gospodyń Europejskich  - łączcie się”.

W projekcie bierze udział 8 Kół Gospodyń Wiejskich. Do udziału zapraszamy również inne koła. Tworzymy lokalną, wiejską sieć liderek, zaangażowanych w popularyzację w swoich środowiskach wartości europejskich i wiedzę z zakresu Karty Praw Podstawowych UE i Traktatów unijnych.

Wspieramy budowanie społeczeństwa obywatelskiego, transparentność w życiu publicznym oraz samorzecznictwo organizacji na terenach wiejskich.

Partnerem medialnym naszego projektu jest ŚLĄSKA.TV.

 

Śląskie Przedsiębiorstwo Społeczne

 WIELOBRANŻOWA   SPÓŁDZIELNIA   SOCJALNA

Oddział Metropolitarny Spółdzielni FAMILOK

na terenie Metropolii Górnośląsko-Zagłębiowskiej

ma swoją siedzibę na ARENA ZABRZE

Strona www stworzona przez FAMILOK Spółdzielnię Socjalną.